Въведение

Уважаваме вашите лични данни и загриженноста Ви за защитата на вашата информация. Това е една от причините поради, които създадохме този документ.

С представяне на настоящите политики имаме за цел да Ви представим каква информация събираме, защо и как, какви са правата Ви съгласно Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общия регламент за защите на личните данни (GDPR).

За нас е важно да защитаваме личните Ви данни и да получим вашето ясно, недвусмислено и свободно съгласие за обработка на личните ви данни от наша страна.

Чрез използването на платформата (този сайт или приложение) и продължаването Ви в някой от нашите ресурси Вие се съгласявате изрично, че предоставяте доброволно личните си данни и информация, че сте се запознали с правата си по ЗЗЛД и РЕГЛЕМЕНТ (ЕС) 2016/679 на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛЕМТН И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година – GDRP, и давате своето съгласие за това вашите лични данни и информация да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и предавани на трети лица за целите, които сме изложили в настоящия документ, а евентуално и за други цели.

Трябва да бъдете пълнолетен за да използвате този уеб сайт. Той не е предназначен за непълнолетни лица и както и ние не събираме съзнателно лична информация относно такива лица.

Цели на политиките за поверителност

Този документ и изложените в него политики имат за цел да гарантират, че:

 • спазваме законодателството в областта на защитата на личните данни – съответно ЗЗЛД и Общия регламент за защита на личните данни, а както и останалите приложими закони;
 • защитаваме всички по някакъв начин свързани с нас страни – потребители, клиенти, служители, партньори;
 • се гарантира яснота и прозрачност за начините на съхранение и обработка на личните данни на всички свързани страни;

Начини на събиране на информация

Защитата на вашите данни е важен аспект от нашата дейност. Личните Ви данни са информация, която служи за вашето идентифициране и позволява предлагане на нашите услуги – име, адрес, телефон, пощенски или електронен адрес.

По-долу ще изложим различните начини за събиране на информация.

Попълване на форми

Чрез попълването и изпращането на форми Вие споделяте лични данни. Тук ще изложим целите на ползване, срока на съхранение, трети страни, с които бихме споделили информация както и начините за упражняване на правата си за всяка форма, която съдържа изпращане на лични данни.
Кратък пример:

 • При създаване на профил в този сайт, Вие предоставяте лична информация, включително вашите име, телефон, пощенски адрес, електронен адрес;
 • При томболи, игри, конкурси и промоции, Вие предсотавяте лична данни и информация според изискванията на играта, което обикновенно е име, телефонен номер и електронна поща.
 • При покупка на продукти или услуги също обикновено се предоставят имена, телефонен номер, адрес или други данни, които са нужни за предоставяне на продукта или услугата.
Акумулиране на информация чрез наблюдения

Понякога може да бъде събирана информация за Вас посредством наблюдение на вашето поведение и посещения в нашите сайтове, приложения или други ресурси.
За целта може да бъдат използвани стандартни подходи за проследяване на потребителското поведение, анализиране на наличната информация от комуникацията между вас и нашите ресурси (като сървърни записи, HTTP заявки). Също така може да бъдат използвани добре известни и разпространени в Интернет методи за извличане на данни за вас посредством JavaScript и други маханизми за извличане на данни.

От трети страни

Чрез използването на инструменти за анализ от трети страни, като например Google Analytics, е въжможно да се получат подробни данни, които са агрегирани и не са приложими към някои конкретен потребител. Това ни помага да наблюдаваме аудиторията, която посещава нашите сайтове. Това не са лични данни.

Бисквитки (Cookies)

Този сайт използва бисквитки за съхранение на настройки, идентификатори или други данни, които са необходими за предоставянето на нашите услуги.

Каква информация събираме и обработваме

Това е информацията, която събираме и обработваме в процеса на консумиране на нашите услуги и продукти.

Попълвани и изпращани от Вас форми

Обикновено събираме стандартен списък с данни, но е възможно според целите на формата или съгласно договореностите с нашите партньори да събираме и допълнителни типове данни.

Стандартните данни, които събира са:

 • Ваши имена;
 • Потребителско име;
 • Парола;
 • Електронна поща;
 • Телефон;
 • Адрес (или адрес за фактутиране);
 • Адрес за физическа доставка;
 • Данни за кореспонденция;
Данни, събирани чрез наблюдения

При посещаване на нашите сайтове, приложения или други ресурси, като например видео клипове в популярни сайтове, ние събираме автоматично данни, които не са лични като например – IP адрес, вашият интернет браузър, брой посещения, посетени страници, прекарано време на всяка страница, история на посещенията.

Ние и нашите доставчици на услуги обикновено записват за всички потребители:

 • техния IP адрес;
 • Идентификатор на браузър или мобилно устройство;
 • Идентификатор на потребителя (сесиен идентификатор), които не е част от личните данни;
 • Кои страници са били посетени, колко време е прекарано на тях, какви продукти или услуги са били закупени и други;
 • От къде сте влезнали в наш ресурс (referer), път на посещението, използвани елементи от потребителския интерфейс и други;
 • Какво сте търсили;
 • Вашите коментари;

А за потребителите на нашите услуги, които имат и регистрации, и са били влезнали в техните профили когато са произвеждали посещения, се събират и допълнителни идентификатори, които ги асоциират със съответната регистрация (потребител).

Данни, получени от трети страни

Всяка трета страна може да ни предостави различна информация. Това обикновено е информация позволена от вас.

 • Според третата страна, данните могат да включват:
 • Профилна информация като име, адрес, телефон и други;
 • Ваши детайли, които решите да споделите според преференциите Ви в социал приложения;

Цели на събирането на информация

Ние събираме и използваме лична информация за доста цели, включително, но не ограничено до, обработка на поръчки; реализиране на продукти или услуги; за по-добро разбиране на желанията и нуждите на нашите потребители; за предоставяне на по-добри и качествени услуги (сайтове, приложения); продукти или услуги; за комуникиране с текущи и потенциални клиенти относно нашите продукти или услуги, а възможно и за комуникиране относно услугите и продуктите на други страни.

Функционирането на платформата (сайтове, мобилни приложения и други)

Това са данни, които са абсолютно необходими за работата на нашите системи. Без тях ние не бихме могли да ви предоставим пълната функционалност на нашите сайтове, приложения или други ресурси.
Чрез тези данни можем да ви индентифицираме като потребител, а възможността за вход в системата се базира на тях. Чрез данните можем да ви показваме по-важни и релевантни резултати в сайта, което би подобрило качеството на предлаганата услуга.

Договорно изпълнение на предлаганите услуги

Някои от услугите, които предлагаме са свързани с комуникация с вас, доставка на адрес, фактурирани. Тези услуги, а и други, които предлагаме, изискват да споделите вашите лични данни, и не биха били възможни без тях.

Ето и някои от нещата, които изискват работа с лични данни:

 • създаване и управление на профил в сайта;
 • създаване, обработване, валидиране, изпращане, фактуриране и връщане на поръчки;

Обработването на вашите лични данни е необходимо за сключване и изпълнение на договор между www.FashionPlace.bg и клиента, откъдето произтича и необходимост от обработка на лични данни във връзка с приложимото законодателство, включително данъчното и счетоводно законодателство.

Маркетингови цели

В допълнение на функционалността, която виждате като посетите сайта, е възможно да бъдете осведомявани за промоции, разпродажби или пък други интересни за вас продукти и услуги.
Можем да Ви изпращаме полезна информация по електронна поща, чрез push нотификации или други методи, която да съдържа полезна за вас информация като продукти, които биха допълнили тези, които вече сте закупили. Също така бихте могли да получавате и известия относно продукти добавени във вашата количка както и други видове комуникация от рода на препоръки и анкети.
За да можем да извършваме подобен род съпътстващи дейности, които биха представлявали интерес за вас, ние можем да използваме данни относно вашите посещения при нас.

Други лица имащи достъп до информация

За нас е важно да съхраним в безопастност вашите данни и информация. Въпреки нашите усилия да осигурим защита на информацията, е възможно да се разгласи лична информация, ако това се изисква от съдебна заповед, статус, закон или друга регулация. Докато ние продължаваме да развиваме нашия бизнес, ние или наши съдружници можем да купуваме или продаваме други бизнеси или юридически лица, или може да се слеем с друга компания, или да бъдем купени от друга компания. В тези случай личната информация може да бъде един от прехвърлените активи. Вашата информация може да бъде съхранена или обработена в коя да е държава, в която ние извършваме операции. Използвайки нашия уеб сайт, приложения или друг ресурс, продукти или услуги, вие се съгласявате с подобни трансфери на информация извън вашата държава. Обикновено част от вашата лична информация може да бъде споделена със собствениците на бизнес, служителите, независими контрактори, дърщерни дружества, партньори, съдружници, адвокати, консултанти, бизнес партньори, доставчици на услуги, доставчици и агенти, които работят от наше име или по наша молба. Това се случва при спазване на законовите наредби.

Достъп до, актуализиране и управление на лични данни

Всеки регистриран потребител има достъп до своя акаунт. След влизане в него личните данни (имена, телефони, адреси, електронни адреси и други) ще могат да бъдат разгледани.

Всеки регистриран потребител има право да заяви изтриване на въведените лични данни. В следствие на това неговите лични данни и профил ще бъдат заличени. Възможно е въпросният потребител да заяви своето желание чрез писмо от електронната поща, с която е асоциирана и неговата регистрация в сайта.

Възможно е искане за изтриване на лични данни да не бъде уважено в случай, че наличието и обработването на въпросните данни е нужно:

 • за изпълнение на законово задължение;
 • за установяване, упражняване или защита от/на правна претенция;

Вие можете лесно да управлявате и актуализирата вашата лична информация след като влезнете във вашия профил.

Защита на сигурността на вашите данни

За нас е важно да обезпечим вашата поверителност и взимаме мерки да защитим вашите данни и информация.
За да осигурим по-надеждна защите използваме сигурни сървъри, обновен и стабилен софтуер, методи за кодиране и криптиране на информация, финна настройка на приложенията, които ни позволяват да поддържаме този уеб сайт.

Всички данни между вас и сайта се криптират посредством SSL/TLS, което е стандарт в индустрията. Отделно, данните които се съхраняват на наши сървъри може да бъдат криптирани и локално.
Всяко едно публично предаване на информация носи своите рискове и сме наясно, че въпреки мерките, които сме предприели, съществува риск данни да бъдат разглеждани и използвани от неупълномощени трети лица. Ние не можем да поемем отговорност за такива случаи.

Промени

Политиките изложени в настоящият документ може да се изменят и допълват от нас по всяко време без предварително известие. Всички изменения и допъления ще бъдат публикувани на тази страница. Вие се съгласявате, че ако продъжите да употребявате нашите услуги, продукти, сайтове и приложения след промяната, това ще се счита за ваше съгласие и приемане на тези изменения и допълнения.

Заключение

Версия на настоящия документ: 1.

За изпращане на всякакви въпроси, коментари и предложения пишете на адрес: office (at) fashionplace.bg